Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2015

22:41
0978 79d4
Kraków.
Reposted fromarizonadream arizonadream viamefir mefir
22:18
Byłaś serca biciem,
Wiosną, zimą, życiem,
Marzeń moich echem,
Winem, wiatrem, śmiechem
Reposted fromimmadame immadame
22:13
5171 1480 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
22:11
Chcę orzeszków. Chcę wina. Chcę patrzeć mężczyźnie prosto w oczy i nie czuć wstydu.
Nazywam się Tamila Soroush.
I chcę mieć wszystko.
— L. Fitzgerald- Perska narzeczona
Reposted fromMerlinka Merlinka viamiischa miischa
22:01
1889 dfaf
Reposted frommartynkowa martynkowa viamiischa miischa
21:45
Szukamy miłościi, wszyscy szukamy szczęścia..

February 20 2015

22:02
Rzucił się na fale, a ona stała, chwiejąc się lekko. Samotna i nierealna. 
Pragnęła tego typu doświadczeń. Dlaczego nie potrafiła być bardziej spontaniczna i odważna. Jeśli bała się nawet wykąpać bez kostiumu, jak kiedykolwiek powie mężczyźnie, że chce go pocałować?
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
19:28
6932 f3a0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamiischa miischa
19:17
3416 3b6d
Reposted fromnyaako nyaako viaCarlota Carlota

February 18 2015

22:11
2124 b0be
Reposted fromClary Clary viaMerrry98 Merrry98
21:56
Gdy jedne drzwi się zamykają, inne się otwierają. Jednak często patrzymy tak długo i z takim żalem na te zamknięte drzwi, że nie widzimy tych, które się dla nas otworzyły.
— Alexander Graham Bell
Reposted fromjedenascieminut jedenascieminut viamefir mefir

February 17 2015

17:16
6678 b3e1 500
Reposted frommartinini martinini viahomczi homczi
13:20
niektóre rzeczy powinniśmy zakończyć, kiedy zepsuły się pierwszy raz
— takie trafne
Reposted frombadgal badgal viaCarlota Carlota
13:09
Szacunek budzi nie to co przyjmujesz a czego odmawiasz.
— TenTypMes
Reposted fromNizejPodpisany NizejPodpisany viamefir mefir

February 15 2015

15:29
-Taka pamięć musi boleć(...) Chyba lepiej nie pamiętać, bo wtedy łatwiej się żyje.
-Tak - odparła Czarownica. - Łatwiej żyje się bez tej pamięci, o wiele gorzej z nią, ale za to żyje się mądrzej i prawdziwiej. Jest to pamięć gorzka, ale dumna.
— Dorota Terakowska, Córka czarownic
Reposted frombeltane beltane viachoreparanoje choreparanoje
12:34
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela
12:02
Rodziną są ludzie,którzy przytulą cię, nieważne co się stanie. Widzą ból w twych oczach, nawet gdy innym mówisz, że nic ci się nie stało.nawet gdy innym mówisz,
że nic ci się nie stało. W rodzinie chodzi o śmiech, szersze uśmiechy i o lepsze życie. Rodzina jest jak makowiec. Głównie słodka, ale też zakręcona. Pomimo braku więzów krwi, jesteśmy połączeni czymś silniejszym: miłością.
— glee
Reposted fromwonderLife wonderLife viaCarlota Carlota

February 13 2015

16:27
Reposted fromweightless weightless viaCarlota Carlota
16:25
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viamefir mefir
16:22
Nie jestem w życiu zbyt widowiskowa. Odwracam się i odchodzę. Można mnie zrazić ignorancją, brakiem uwagi, atencji. W niepowodzeniach zamykam się i trudno mnie potem otworzyć, dotrzeć do mnie. Bywa, że wychodzę z domu, gdzieś uciekam, chcę być goniona i przepraszana.
— Magdalena Cielecka
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl